Živnostenský list

Údržba a úprava zeleně,

Práce s motorovou pilou,

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,

Nákup a prodej

 

Certifikáty

Certifikát o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou

Certifikát pro práci s motorovou pilou

Veškeré OOPP mají platnou revizi

 

Pojištění

Veškerá naše činnost je pojištěna do výše 2 000 000,- Kč.